traukinėlis

traukinėlis
traukinė̃lis sm. (2) siauraisiais bėgiais važiuojantis traukinys, siaurukas: Traukinė̃lis pajudėjo, o aš stoviu pasilenkusi Smln. Traukinė̃lis ateina, šunės draskos Svn.NdŽ siaurasis geležinkelis.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • vaikščioti — vaikščioti, ioja (vaikšto), iojo K, Š, Rtr, Kr, vaikščioti, ioja, iojo Pls; SD111, SD25, H, H273 1. intr. Rtr, DŽ1 judėti iš vietos į vietą žingsniu, žingsniuoti: Bevaikščiodamas pavargsi NdŽ. Daktaras užgynė greitai vaikščioti KŽ. Aš vaikštau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • giria — 1 girià sf. (2) 1. didelis miškas: Tanki tamsi girià Rm. Giria ošia J.Jabl. Pakyla amžinai žaliuojančių, sparčiai augančių medžių girios sp. Girdžiu, kaip tavo girioj vėjas medį supa K.Kors. Gražios girios priaugo P.Cvir. Pintinę pasiėmęs,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustaugti — nustaugti, nustaũgti, ia, nùstaugė KŽ 1. intr. sustaugti: Vilkas nustaugė J. Jau jei vilkas nustaugė, tai jau ir girdi – iš kitur kur atsilieps vilkai Krn. | refl. Š, Plv: Vaikeliai bijosi, girdėdami šilelyje apuoką huhuojantį ir vilką… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukrutėti — sukrutėti, sùkruta, ėjo 1. intr. sujudėti: Išsigandęs sukrutėjo BM49. Kai apačia sukrutės, tai ir viršus nubyrės LTR. Kaip tik sušeria, tuoj maiše sukruta ir kalba BsPII310. Traukinėlis sukrutėjo, net širdelę suskaudėjo LTR(Zp). Teip strošniai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užturinėti — 1. žr. užturėti 2: Ažturinėja (užkalba) kraują Ad. 2. refl. žr. užturėti 3 (refl.); sustoti: Traukinelis užsiturinėjo, kai ejo Utenon Str. Tai vilkai net atsisėdo in šikinės, kap užsiturinėjo Aps. 3. refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”